გამოცდების საბოლოო შედეგები 07/20/2020 12:14 PM

გთავაზობთ 2020 წლის მისაღები გამოცდების შედეგების საბოლოო რეიტინგულ სიას.

ლიცეუმში ჩასარიცხად შერჩეული იქნა რეიტინგული სიის 97 ბიჭი და 24 გოგო.

ჩასარიცხად შერჩეულმა მოსწავლეებმა უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება ქ. გორში და ქ. ქუთაისში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში.

ჩარიცხვის კანდიდატებს დაუკავშირდებიან და სამედიცინო შემოწმებასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან.

იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლე სამედიცინო შემოწმების შედეგად მიიღებს უარყოფით პასუხს, ის ავტომატურად ეთიშება კონკურსს და მას ჩაიენაცვლება შესაბამისი რიგითობის დაცვით რეიტინგული სიაში არსებული მოსწავლე.

დამატრბითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 577392401.

2020 წლის მისაღები გამოცდების შედეგების საბოლოო რეიტინგულ სია.