2017 წლის ლიცეუმში მისაღები ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგები 08/03/2017