მოსწავლეთა მე-10 საქალაქო ლიტერატურულ კონკურსი

11-02-2016

   ა(ა)იპ “ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლ ებლო დაწესებულებათა გაერთიანების” ფილიალში-ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლეში, შემოქმედ მოსწავლეთა მე-10 საქალაქო ლიტერატურულ კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეები დააჯილდოვეს, მათ შორის იყვნენ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მეორე კურსის კადეტი ლაშა კვიცარიძე, რომელიც მეორე ადგილზე გავიდა, ხოლო პირველი კურსის კადეტი უშანგი თორდია დაჯილდოვდა დიპლომით მოპოვებული წარმატებისათვის.