კალიგრაფიის საქალაქო კონკურსი

10-12-2016

   ქუთაისში ჩატარდა შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსნის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი კალიგრაფიის საქალაქო კონკურსი. მასში მონაწილეობდნენ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის I კურსის კადეტები: ჩხენკელი თამთა, ხადური თემური, კუხიანიძე ოთარი, ფანცხავა თეკლე (ხელმძღვანელი ია დანელია). კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2017 წლის იანვარში.