კონფერენციები

72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა შესაძლებლობების, ნიჭისა და უნარების…

70-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა…

69-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი…

68-ე მოსწავლეთა  სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა…

„ქართული ენის დღე“

2014 წლის 14 აპრილს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის დღის აღსანიშნავად ჩატარდა მოსწავლეთა სამეცნიერო–თეორიული კონფერენცია მართლწერისა და…

რეგიონალური კონფერენცია ,,საქართველო კულტურული ვაზისა და ღვინის სამშობლო“

2014 წლის 5 აპრილს გელათის აკადემიაში გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია ,,საქართველო კულტურული ვაზისა და ღვინის სამშობლო“, რომელშიც მონაწილეობდა კადეტთა…