73-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა შესაძლებლობების, ნიჭისა და უნარების მაქსიმალურ გამოვლენა-განვითარებას. 2018-2019 სასწავლო წელს გაიმართა რიგით 73-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია, კადეტები აქტიურად მონაწილეობდნენ ზემო აღნიშნულ კონფერენციაში და წარმატებასაც მიაღწიეს, ისინი დაჯილდოვდნენ, როგორც საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის, ასევე ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებითა და სიგელებით.
საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დიპლომები და სიგელები გადაეცათ:

მათემატიკის სექცია:
ანი ბოჭორიშვილი - I ხარისხის დიპლომი და პლანშეტი;
დათო გეგუჩაძე - I ხარისხის დიპლომი და პლანშეტი.

რუსულის სექცია :
მარიამ მოლაშხია - I ხარისხის დიპლომი.

ქართული ენის სექცია:
მარიამ მუკბანიანი - II ხარისხის დიპლომი.

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართალმცოდნების სექცია:
ლაშა აბულაძე - II ხარისხის დიპლომი.

ბიოლოგიის სექცია:
საბა კაპანაძე - II ხარისხის დიპლომი.

შემოქმედ მოსწავლეთა სექცია „კალმოსანი“
ლუკა ჩადუნელი - დიპლომი.

უცხო ენის სექცია:
მარიამი დავლაძე - სიგელი.

ქიმიის სექცია:
დიანა მუშკუდიანი - მადლობის ფურცელი;
ანი გორგაძე - მადლობის ფურცელი.

ააიპ ,,ქ.ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა“ და ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებით დაჯილდოვდნენ:

ქართული ლიტერატურის სექცია:
ნათია ნოდია;
ლუკა ჩადუნელი;
ბექა ბუბუტეიშვილი;
რეზო ჟორჟოლიანი.

ქართული ენის სექცია:
მარიამ მუკბანიანი

მათემატიკის სექცია:
ანი ბოჭორიშვილი;
დათო გეგუჩაძე.

გეოგრაფია-ბიოლოგია და ტურიზმის სექცია:
თამარ დეკანოიძე

ბიოლოგიის სექცია:
საბა კაპანაძე

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის სექცია:
ლაშა აბულაძე

უცხო ენების სექცია:
რუსული - მარიამ მოლაშხია;
ინგლისური - მარიამ დავლაძე.

ქიმიის სექცია:
დიანა მუშკუდიანი;
ანი გორგაძე.

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დიპლომები გადაეცათ საკონფერენციო თემის ხელმძღვანელ პედაგოგებს:
მათემატიკის სექცია:
ინგა ხვადაგიანი
უცხო ენები სექცია:
რუსული - იზა ნიკოლაიშვილი;
ინგლისური - იზაბელა კილასონია.

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის სექცია:
ქალთამზე მელქაძე

ბიოლოგიის სექცია:
მზია გურული.
ქართული ლიტერატურის სექცია:

ია დანელია;
სოფიკო ცხელიშვილი;
ლალი ლარცულიანი

ქიმიის სექცია:
ნესტან ბანცაძე

მათემატიკის სექცია:
ინგა ხვადაგიანი

გეოგრაფია-ბიოლოგია და ტურიზმის სექცია:
მურმან სურმავა.

 

ფოტო გალერეა