72-ე სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა შესაძლებლობების, ნიჭისა და უნარების მაქსიმალურ გამოვლენა-განვითარებას. 2017-2018 სასწავლო წელს გაიმართა რიგით 72-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია, კადეტები აქტიურად მონაწილეობდნენ ზემო აღნიშნულ კონფერენციაში და წარმატებასაც მიაღწიეს, ისინი დაჯილდოვდნენ, როგორც საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის, ასევე ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებითა და სიგელებით.

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დიპლომები და სიგელები გადაეცათ:

საერთაშორისო ურთიერთობების სექცია:

თამთა ჩხენკელი - I ხარისხის დიპლომი;
მარიამ ლილუაშვილი - I ხარისხის დიპლომი;
ნანა დიხამინჯია - I ხარისხის დიპლომი;
გოდერძი გადელია - სიგელი.

ფოლკლორის სექცია:
ლაშა ხარაზიშვილი - სიგელი;
ტარიელ ღიბრაძე - სიგელი.

ქართული ლიტერატურის სექცია
ქეთევან ძაგანია - სიგელი


ქიმიის სექცია:
ციცქიშვილი ნინო - სიგელი

ბიოლოგიის სექცია:
ანი სილაგაძე - სიგელი;
ოთარ კუხიანიძე - სიგელი;
თამთა ჩხენკელი- სიგელი;
სილაგაძე ნიკა - სიგელი.

მათემატიკის სექცია:
გიორგი მიქავა - სიგელი;
სალომე დავითულიანი - სიგელი;

ისტორიის სექცია:
ლუკა ფაჩულია - სიგელი;

ტურიზმის სექცია:
ჯულაყიძე ბუბა- სიგელი;
გიორგი გოგია - სიგელი.

ინგლისურის სექცია:
მათე თევზაძე - სიგელი;
დავით ენდელაძე - სიგელი.


ააიპ ,,ქ.ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისა“ და ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებით დაჯილდოვდნენ:

ქართული ლიტერატურის სექცია:
ქეთევან ძაგანია
ანი ონიანი
მარიამ მუკბანიანი

ქართული ენის სექცია:
მარიამ ლილუაშვილი


ფოლკლორის სექცია:
ლაშა ხარაზიშვილი
ტარიელ ღიბრაძე

ჟურნალისტიკის სექცია:
ნინო ციცქიშვილი

მათემატიკის სექცია:
გიორგი მიქავა
გიგა სულამანიძე
ზაურ სოსელია
სალომე დავითულიანი


ბიოლოგიის სექცია:
ნიკა სილაგაძე
თამთა ჩხენკელი
ოთარ კუხიანიძე
ანი სილაგაძე

ინგლისურის სექცია :
მათე თევზაძე
დავით ენდელაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სექცია:
ნანა დიხამინჯია
თამთა ჩხენკელი
მარიამ ლილუაშვილი

კინო-ფოტო ხელოვნების სექცია:
ავთანდილ ჩადუნელი

სამართალმცოდნეობის სექცია:
ზურაბ ფარქოსაძე


საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დიპლომები გადაეცათ საკონფერენციო თემის ხელმძღვანელ პედაგოგებს:

მათემატიკის სექცია:
ირმა მინაშვილი
მზევინარ გორდელაძე

ინგლისური ენის სექცია
ინდირა კოსტავა
ნინო ოყრეშიძე


ფოლკლორის სექცია:
ია დანელია

საერთაშორისო ურთიერთობების სექცია:
ქალთამზე მელქაძე

ბიოლოგიის სექცია:
დარეჯან კიკვაძე
ნესტან ბანცაძე
მურმან სურმავა

ქართული ლიტერატურის სექცია:
მაია ქობულაძე