69-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია

საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს მოსწავლეთა სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდთა შესაძლებლობების, ნიჭისა და უნარების მაქსიმალურ გამოვლენა-განვითარებას. 2014-2015 სასწავლო წელს გაიმართა რიგით 69-ე სასწავლო შემოქმედებით კონფერენცია, კადეტები აქტიურად მონაწილეობდნენ ზემო აღნიშნულ კონფერენციაში და წარმატებასაც მიაღწიეს, ისინი დაჯილდოვდნენ, როგორც საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის, ასევე ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებითა და სიგელებით.
საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დიპლომები და სიგელები გადაეცათ:

უცხო ენების სექცია:
გურამ დარცმელიძე - I ხარისხის დიპლომი;

ისტორიის სექცია:
შოთა ჩიქოვანი - I ხარისხის დიპლომი;

მათემატიკის სექცია :
გივი ლოლუა - I ხარისხის დიპლომი;
ივერი შარაშენიძე - I ხარისხის დიპლომი.

ქუთაისის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის დიპლომებით დაჯილდოვდნენ:

ქართული ლიტერატურის სექცია:

გრიგოლ ჯინჭველეიშვილი - დიპლომი;
ბიძინა კამლაძე - დიპლომი.

ქართული ენის სექცია:
თენგიზ ჩხაბერიძე - დიპლომი;
ლაშა ქიტესაშვილი - დიპლომი.

ტურიზმისა და მთამსვლელობის სექცია:
გივი ლოლუა - დიპლომი
გეოგრაფია- გეოლოგია:
გიორგი კვარაცხელია - დიპლომი;
გიორგი ჯავარაშვილი - დიპლომი.

უცხო ენების სექცია :
გიორგი თაბორიძე - დიპლომი

სპორტის სექცია:
ლუკა კვირიკაშვილი - დიპლომი.


საერთაშორისო ურთიერთობები:
რაულ ცაავა - დიპლომი;
ჯუმბერ ლომია - დიპლომი.